Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy

                                 

(Vyplňte tento formulár a odošlite ho späť iba v prípade, ak chcete odstúpiť od zmluvy. Formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a zaslať naskenovaný na dole uvedenú e-mailovu adresu, prípadne ho vložiť do zásielky s vracaným tovarom).

                                                                                                                                                     

Adresát

Internetový obchod:               www.doplnkyprekaravany.sk

Spoločnosť:                                 Healtra s.r.o.

So sídlom:                                    Na vyhliadke 30/A, 900 31 Stupava

IČO/DIČ:                                       53122135/2121281371

E-mailová adresa:                     info@doplnkyprekaravany.sk

Telefónne číslo:                         0903/180783

 

 

Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o nákupe tohoto tovaru:

 

 

 

 

  • Dátum  doručenia:
  • Číslo objednávky:
  • Peňažné prostriedky za objednanie, prípadne aj za doručenie, boli zaslané spôsobom ……………………….. a budú vrátené späť spôsobom ………………….………….. (v prípade prevodu na účet prosíme o zaslanie čísla účtu)
  • Meno a priezvisko spotrebiteľa:
  • Adresa spotrebiteľa:
  • Email:
  • Telefón:

 

 

V …………………………………………………………, dňa …………………………….

 

 

                                            
______________________________________

                         Podpis spotrebiteľa